Go Navigation Go Contents

S-OIL 7 CVTF: 《全合成油》
S-OIL 7 CVTF是高功能传动润滑油,推荐使用于最新一代的皮带-CVT和链条-CVT中。

产品描述

S-OIL 7 CVTF是高功能传动润滑油,由严选的基础油和添加剂组成,具有粘性、湿式离合器性能、疲劳损伤保护功能、分散性和氧化稳定性。推荐使用于最新一代的皮带-CVT和链条-CVT中。

产品用途

 

 • S-OIL 7 CVTF的设计可使用于范围较广的CVT中
 • 虽然与常规品牌的齿轮油可以混溶,但还是要避免与其他齿轮油混用
 • 不建议使用于行星齿轮结构的混合动力(两个电动机并联)CVT(例如丰田普锐斯)

 

 

 

产品特点

 

 • S-OIL 7 CVTF具有非常稳定的摩擦系数
 • 良好的剪切稳定性
 • 良好的消泡剂
 • 抗颤耐久性

 

 

性能等级

 • Honda HMMF/HCF-2
 • Toyota TC/FE/WS
 • Nissan NS-1/NS-2/NS-3
 • Daihatsu Amix CVTF-DC/Amix CVTF DFE
 • Ford CVT23/CVT30/Mercon C/Wss-M2C933
 • Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green1/CVTF Green2
 • Mitsubishi Diaqueen J1/Diaqueen J4/SP-III
 • Mazda CVTF 3320
 • Mini Cooper EZL 799/ZF CVT V1
 • Subaru iCVTF/Lineartornic CVTF/K0425Y0710/CV-30
 • Audi/VW TL 52180/G052 180/G052 516
 • Punch EZL 799
 • Hyundai SP-CVT1
 • Hyundai Kia SP-III
 • Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4
 • GM/Saturn DEX-CVT
 • Mercedes Benz 236.20

 

代表性狀

Test Items Method Unit Typical properties
Specific gravity ASTM D1298 - 0.8479
Color ASTM D1500 - Red
Viscosity 40℃ ASTM D445 cSt 36.91
100℃ ASTM D445 cSt 7.42
Viscosity index(VI) ASTM D2270 - 173
Flash point Cleveland ASTM D92 218
Pour point ASTM D97 <-49

类似产品